Seminardag


Seminardag med Susan Hart og Svend Brinkmann - Mennesket - Det følsomme og intelligente dyr , Århus

Seminardag med Svend Brinkmann & Susan Hart

Nu har du chancen for at blive klogere i selskab med to af Danmarks største kompetencer indenfor menneskelig udvikling og dannelse. Det er med stor stolthed og glæde, at Docenten holder seminardag med Psykologiprofessor Svend Brinkmann og Psykolog Susan Hart. 

Mennesket - Det følsomme og intelligente dyr

Svend Brinkmann og Susan Hart mødtes til et debatmøde om uddannelse. Det viste sig, at deres interesse i mennesket og dets udviklingsprocesser ligger dem begge meget på sinde. De vil derfor mødes med en undersøgelse om, hvordan deres forskellige tilgange kan forenes, så vi alle bliver klogere. Svend med en fænomenologisk kulturpsykologisk og Susan ud fra en tilknytningsbaseret udviklingspsykologisk tilgang.

Svend og Susan vil veksle mellem oplæg og indbyrdes debat. De vil berøre begreber som individualitet, selv og intersubjektivitet og bl.a. fokusere på betydningen af empati, mentalisering og dannelse. De vil fokusere på, hvordan disse kompetencer får plads til at udvikle sig i et stadigt accelererende samfund med individualitetsdyrkelse, som vanskeliggør udvikling af empati og mentaliseringsevne, som god dannelse kræver.

Dagens program:

8.30-9.00:    Morgenmad

9.00-9.45:    Oplæg: Mennesket ud fra en fænomenologisk og kulturpsykologisk forståelse

v/ Svend Brinkman

9.45-10.15:   Debat mellem Svend Brinkmann og Susan Hart med spørgsmål fra publikum

10.15-10.30: Pause

10.30-11.15: Oplæg: Mennesket ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelse

v/ Susan Hart

11.15 -12.00: Debat mellem Svend Brinkmann og Susan Hart med spørgsmål fra publikum

12.00-13.00:  Frokost

13.00-13.45:  Oplæg: Hvad skal der til for at opnå empati og mentaliseringsevne?

v/ Susan Hart

13.45-14.15:  Debat mellem Svend Brinkmann og Susan Hart med spørgsmål fra publikum

14.15-14.30:  Pause

14.30-15.15:  Oplæg: Hvad skal der til for at opnå dannelse?

 v/ Svend Brinkmann

15.15 -15.45: Debat mellem Svend Brinkmann og Susan Hart med spørgsmål fra publikum

15.45-16.00:  Afslutning

Åbne kursusdage med Susan Hart – 4. januar, 5. januar og 20. januar 2021

Kr. 3.000,-

Pr. deltager
Eks. moms

Undervisere


Susan Hart

Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.

Svend Brinkmann

Svend Brinkmann er professor i psykologi, forfatter og foredragsholder. Svend Brinkmann kan lære dig at navigere i den grænseløse udviklingskultur. Han er en af de stærkeste stemmer i debatten om tidens tendenser, og hvordan vi kan gå både med og imod dem. Hans bøger er ligesom hans meninger populære og konstant på bestsellerlisterne over fagbøger. 

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer