Sunshine Circles


Sunshine Circles – Theraplay® med børnegrupper

Hvis udvikling af børnefælleskaber på almenområdet skal lykkes, er det nødvendigt at arbejde engageret, vedholdende og målrettet med de mindste detaljer i mellemmenneskeligt samspil. Det er herigennem det enkelte barn udvikler evnen til at indgå i sociale samspil og udvikle empati- og mentaliseringsevne. Kom med til en inspirerende dag, hvor du klædes på til støtte børns evne til selvregulering gennem leg.

Baggrund for dagen

På denne kursusdag får du som fagperson en brugbar systematiseret metode til at arbejde med børn, hvis udvikling er utilstrækkelig eller mangelfuld. Ved at arbejde systematiseret med både struktur, og den fine synkronisering i samspil bliver det muligt at optimere og nuancere de ressourcer, der ligger i tværfagligheden på almenområdet. Sunshine Circles er baseret på voksenstyrede, strukturerede, interaktive legegrupper, som har til formål at styrke børns følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder. Sunshine Circles er udviklet med henblik på at få børn til at føle sig mere trygge, værdsatte og mere kompetente sociale individer. Når de oplever sig selv som en del af et børnefællesskab bliver de mere parate til at lære.

Dagens indhold

På kursusdagen vil Marie Olsen-Kludt og Anne larsen give en beskrivelse af, hvordan man kan anvende Sunshine Circles i arbejdet med bl.a. sårbare, impulsstyrede, traumatiserede og uregulerede børn. De vil give en letforståelig teoretisk gennemgang af effekten af Sunshine Circles ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelse, hvor de bl.a. vil gennemgå, hvordan børn igennem at føle sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau kan udvikle sociale og emotionelle kompetencer. De vil invitere deltagerne til at indgå i forskellige aktiviteter baseret på metoden. Dagen afsluttes med fælles refleksion med henblik på brobygning til egen praksis.

Sunshine Circles – Theraplay® med børnegrupper

Kr. 2.496,-

Pr. deltager
Eks. moms

Udbytte af kurset

Som deltager får du:

 • En brugbar systematiseret metode til at arbejde med børn, hvis udvikling er utilstrækkelig
  eller mangelfuld
 • Indblik i sammenhængen mellem neuroaffektiv udviklingspsykologi og Sunshine Circles
 • Introduktion til Sunshine Circles, og hvordan man kan arbejde med metoden i grupper med
  børn og unge
 • Inspiration til aktiviteter med fokus på kontakt og samspil
 • Brobygning til egen praksis og viden om, hvordan man kan kvalificere sig mere i metoden
 • UNDERVISNINGSFORM

 • MÅLGRUPPE

UNDERVISNINGSFORM

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion. Deltagelse på dette kursus forudsætter en villighed til og en åbenhed overfor at reflektere over egen praksis. Det er endvidere påkrævet, at du som deltager tør og vil kaste dig ud i lege og aktiviteter
med fokus på kontakt og samspil i grupper.

Undervisere


Anne Larsen

Anne Larsen er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som
småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist og ICDP–vejleder. Hun har mange års erfaring i arbejde med børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i en årrække arbejdet med familiebehandling og plejefamilier. Anne har i dag selvstændig praksis med familiebehandlings- og Theraplayforløb, og hun arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser.

Marie Olsen-Kludt

Marie Olsen-Kludt er autoriseret psykolog og certificeret Theraplay terapeut, underviser samt supervisor og er en af de drivende kræfter bag Theraplay-behandlingens introduktion i Danmark. Oprindeligt er Marie uddannet skolelærer og har bred erfaring inden for skoleområdet også som psykolog i PPR. I dag arbejder hun med sårbare familier, børn, unge og voksne og superviserer fagpersoner.

Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig. Ønsker du at afmelde dig kurset/efteruddannelsen, skal det gøres til mail: docenten@docenten.dk

Tid & Sted

Restaurant Skovbakken i Odense
Søndre Blvd. 314, 5000 Odense C

30. september 2021

Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer